top of page

IPP (Müstəqil Siyasətçilər Partiyası) / IPA INTERNATIONAL 

Müstəqil Siyasətçilər Partiyası (İPP); Ticarət Adı: IPA International  ; IPA "Müstəqil Siyasətçilər" DÜŞÜNDÜR  Alliance', Dünya Qərargahı, İrlandiya.  

Bu Siyasi Partiyanın yaradılması çox xüsusi bir məqsəd üçün edilib. IPP/IPA İnternational dünya üzrə bütün Müstəqil Siyasətçilər üçün Çətir Müəssisə kimi fəaliyyət göstərəcək.  Partiya, əsasən, Müstəqil Namizədlərin öz ölkələrində Böyük Siyasi Partiyalar tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmamasına əmin olmaq niyyətindədir. Ona görə də bu xüsusi Partiya beynəlxalq səviyyədə keçmiş, indiki və gələcək bütün müstəqil siyasətçiləri dəstəkləmək üçün platforma kimi fəaliyyət göstərəcək. IPP / IPA İnternational BMT MƏRKƏZİ BİRLİKLƏRİ/ UNNSC (Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yeni Təhlükəsizlik Şurası), İRELANDİYA nəzdində BMT-nin İxtisaslaşdırılmış Agentliyi kimi fəaliyyət göstərəcək və Mütləq Monarxiya hökuməti altında avtokratiyaya əsaslanaraq fəaliyyət göstərəcək. Ser Beynəlxalq Hakim və Suveren Döyüş Generalı  Chowdhury, Mosharaf Hossain aka (Həmçinin Tanınır) Dünyada BÖYÜK BOSS.

IPP / IPA INTERNATIONAL, WORLD HQ, İRELANDİYA TƏYİN EDƏCƏK  '' Siyasi Direktorlar, Politoloqlar və Siyasi Təşkilatlar IPP/ IPA INTERNATIONAL.  

BİZ MƏQSƏDİMİZ QLOBAL ÜZRƏ BÜTÜN MƏZLÜM SƏSİNƏ YAXŞI İDARƏETMƏNİN BƏRPALANMASI ÜÇÜN GÜÇLƏNMƏYİ VƏ YAXŞI LİDERLƏRİ MÜSTƏQİL SİYASƏTÇİLƏRƏ ÇEVİRMƏYƏ TƏŞVİK EDİRİK.  QLOBAL ÜZRƏ KORRUPSİYA  .

[ QEYD : BUNA GÖRƏ PARTİYANIN HƏR BİR ƏLAVƏ MİLLİ QEYDİYYATI ƏSAS OLARAQ BÜTÜN MÜSTƏQİLLƏRİN HÜQUQLARINI MÜDAFİƏ ETMƏK ÜÇÜN BMT MƏRKƏZİ KOMANDANLIĞI ALTINDA FƏALİYYƏT ETDİYİNDƏN İSTİFADƏ EDİLMİŞDİR.  QLOBAL LİDERLƏR. ]

CARİ VEB DEVELOPARLARININ LİNKİ:  https://independentpolitics.wixsite.com/ipainternational

(ƏLAVƏ İNKİŞAF DAVAM EDƏCƏK)

IPP / IPA INTERNATIONAL WORLD HQ, İRELANDİYA 

E-MAİL ÜNVANI:  müstəqilpoliticiansparty@gmail.com 

* BURADA KEÇMİŞ SEÇİLMİŞ MÜSTƏQİL SİYASƏTÇİLƏRİ TƏQİQ EDİN: 

* BURADA BÜTÜN HAZIR SEÇİLMİŞ MÜSTƏQİL SİYASETÇİLƏRİ TƏQİQ EDİN: 

* BÜTÜN GƏLƏCƏK MÜSTƏQİL SİYASƏTÇİLƏRİ BURADA YOXDURUN (PARLAM DƏVVƏTİ (MP), SENATOR, MÜŞƏKƏRLƏR, MEP İLƏ OLMAQ ÜÇÜN DÖVLƏT VƏZİFƏLƏRİNƏ NİZAMƏT ETMƏK İSTƏYƏNLƏR) : 

* BURADA BÜTÜN IPP/ IPA BEYNƏLXALQ TƏYİN EDİLMİŞ VƏZİFƏ SAHİBLƏRİNİ DOĞRULAYIN: 

* BÜTÜN IPP/ IPA BEYNƏLXALQINI DOĞRULAYIN  KÖNÜLLÜLƏR  BURADA: 

* BURADA BÜTÜN IPP/ IPA BEYNƏLXALQ SÜKKƏTLİ Etibarlı MÜSTƏQİL GƏLƏCƏK NAMİZƏLƏRİNİ TƏQİQ EDİN:  

* BÜTÜN IPP/ IPA BEYNƏLXALQINI DOĞRULAYIN  ÜZVLƏR BURADA: 

* BÜTÜN KEÇMİŞ UĞURSUZ MÜSTƏQİL NAMİZƏDLƏRİ BURADA DEYİL: 

bottom of page